Theorie over de oorsprong van de “Van der Boon”-en

Een voordeel van een relatief oude vader is dat je in de overlevering uit oudere generaties één generatie kunt overslaan. Uit de overlevering van mijn tante Fré stamt een verhaal dat de achternaam “Van der Boon” ontstaan is door een persoon die uit een ver land kwam en wiens naam men niet kon uitspreken. Deze naam is toen vernederlandst tot “Van der Boon”.

 

“Kleine” achternaam
Slechts circa 0.0045% van de Nederlandse bevolking draagt de achternaam Van der Boon. De gegevens van 1947 en 2007 ontleend aan de familienamendatabank. Op basis van deze gegevens heb ik een schatting gemaakt van het aantal dragers van de achternaam Van der Boon per periode.

Jaar Totale bevolking Ondergrens Gemiddeld Bovengrens
1600 1.600.000 67 72 78
1650 1.900.000 80 86 92
1700 1.950.000 82 88 95
1750 1.950.000 82 88 95
1800 2.100.000 88 95 102
1850 3.084.000 130 140 150
1900 5.107.000 215 231 248
1947 9.629.000 467
2007 16.358.000 688

 

Opkomst van de scheepvaart en handel
In de periode vanaf 1500 was de scheepvaart in Nederland in opkomst en ook de handel met verre gebieden. De 16de eeuw was een roerige periode in de Nederlandse geschiedenis: zo werd in 1584 Willem van Oranje in Delft vermoord door Balthasar Gerards. In 1588 werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden gesticht. In 1602 gevolgd door de oprichting van de Verenigde Oostindische Companie (VOC).  Eén van de zes Compagnieën die betrokken was bij de oprichting van de VOC was Delft. Een teken dat Delft ook in die tijd al betrokken was bij de handel met verre gebieden.

 

De vroegste “Van der Boon”-en
Vanaf 1610 duiken in de archieven ook de oudste sporen van de “Van der Boon”-en op. Rond 1600 heb ik vier gezinnen “Van der Boon” in beeld: twee in Delft, één in Voorburg en één in Katwijk. De families in Delft en Voorburg hebben duidelijk een band, want de leden van de Voorburgse tak duiken geregeld in de archieven van de gemeente Delft op. Vanaf het middelpunt bezien, een straal van nog geen 12,5 km. Die afstand kan in een paar uur gelopen worden en valt ook in de categorie “trouwen met dat leuke meisje uit het volgende dorp”.

Gebied oudste van der Boon-en

Gezinnen waren in die tijd groot, maar veel kinderen haalden ook de 12 jarige leeftijd niet. Gezien de schatting van het aantal dragers van de achternaam “Van der Boon” van rond de 70 naamdragers in 1600 is het heel waarschijnlijk dat de vier oudste “Van der Boon”-en broers, neven en hooguit achterneven van elkaar waren. We praten waarschijnlijk over de derde of vierde generatie “Van der Boon”.

 

Conclusie
Het is dus eigenlijk best wel waarschijnlijk dat ergens in de periode 1530 tot 1560 de “oer” Van der Boon mogelijk per schip uit een ver land in Nederland aankwam en dat men zijn naam niet uit kon spreken. Zijn naam werd vernederlandst tot “Van der Boon”.

Wordt misschien vervolgd……

Plaats een reactie